Marratxinet

Marratxinet és el nucli de població més antic del municipi i el nucli que li va donar nom a l’actual Marratxí. Etimològicament, la paraula Marratxí té orígens àrabs: Com a derivat mossàrab de barraca, del vocable àrab Marrksi o de la paraula Marruqush.

La primera vegada que s’anomena Marratxí és en el Llibre de repartiment de Mallorca, amb el nom de Barraxino. Possiblement en aquest nucli s’hi ubicava el temple de la primera parròquia que hi hagué a Marratxí, Santa Maria de Marratxí. Es creu que aquesta església es va construir durant el segle XIII, tot i que no s’hi han trobat les restes.

Al nucli de Marratxinet hi trobam construccions de gran interès, com Can Serra o Can Vador. La primera és una casa del segle XIX amb un important valor paisatgístic i elements molt característics, com un rellotge de sol antic. De la segona, que va ser la Casa de la Vila fins que l’Ajuntament es va traslladar a sa Cabaneta, en destaquem unes teules pintades a mà que representen diferents elements naturals i de la vida quotidiana de la gent de l’època. Una d’elles té una data pintada: 1809.

Pel que fa a l’oratori actual, es va construir als anys 40 del segle XX aprofitant una casa preexistent i l’ajuda econòmica dels senyors de la possessió de Son Sales. La construcció es dugué a terme perquè les monges que eren al convent de Marratxinet varen partir, cosa que va provocar que el nucli necessités un nou lloc de culte. Sobre el portal principal hi veiem la inscripció “Domus Dei” o “Casa de Déu” i sobre el portal lateral hi podem llegir “Domus Orationis” o “Casa d’oració”.