Museu del fang

El Museu del Fang neix a l’any 2002 per mostrar la riquesa de tècniques, formes i funcions que les cultures han donat a les peces de cerámica, presents en les societats de totes les necessitats de la humanitat.
El museu centra inicialment el seu interès en la ceràmica tradicional de Mallorca, i molt concretament en la ceràmica de fang del nostre municipi. Algunes d’aquestes peces sòn actualment en desús, desaparegudes o en perill de desaparèixer a causa de la substitució en les societats industrials de la terrissa per altres materials, i d’aquí la importància de mostrar-les i preservar-les.

El fons del Museu del Fang consta de devers 900 peces de les quals 400 són de ceràmica tradicional i la resta poden incloure´s al vessant artístic; a més, compta amb una secció d’ormeigs i eines de les olleries que han entrat a formar part del fons museístic a partir de la lamentable desaparició d’alguna olleria.
En el vessant tradicional hem classificat les peces segons el seu origen; olleria, gerreria, siurelleria, teulera, plat morenos, ceràmica de pinzell… i a la vegada les hem dividit en seccions dedicades a la seva funcionalitat i altres aspectes; ormeigs de cuina, ornamentació, joguines, l’home i l’aigua, elements de contrucció.

Des de 2016, l’Ajuntament té un conveni amb la Fundació AMADIP-ESMENT, pel qual aquesta entitat realitza una tasca de guiatge amb valors socials al Museu.

L’edifici:
El molí es degué començar a construir a finals s. XVIII, propiciat per l’establiment de sa Cabaneta. A la torre, davall la fornícula que guardava la imatge de la seva patrona, santa Bàrbara, hi ha la data de 1809, probablement la data d’acabament de la construcció.

Des del s. XVIII, el molí era propietat de la família Nadal, fins que el 1997 fou comprat per l’Ajuntament. Actualment en el molí es troba “El Museu del Fang”.

El pintor Pere Sureda i Montaner va viure en el molí des de l’any 1937 fins al 1983, any en què va morir. Va deixar la seva empremta en forma d’uns dibuixos, un ca i un gerro amb flors, a manera de grafit a la façana de llevant.

Direcció: C/Molí, nº 4 a sa Cabaneta.

Telèfon: 971 79 76 24