Museu del fang

El Molí

L’edifici que dona cabuda al Museu del Fang és un molí de vent fariner. Probablement, la seva construcció es va iniciar a les acaballes del segle XVIII, propiciat per l’establiment del poble de sa Cabaneta. A la torre, davall la fornícula que guardava la imatge de la seva patrona, Santa Bàrbara, hi ha inscrita la data “1809”, la data de finalització de la construcció.
Entre 1937 i 1983 va ser la casa del pintor Pere Sureda i Montaner. La presència del pintor va deixar empremta en l’edifici en forma d’uns dibuixos, un ca i un gerro amb flors, a manera de grafit a la façana de llevant, a més d’altres elements.
L’Ajuntament de Marratxí va adquirir el molí el 1997, fins al moment propietat de la família Nadal. Després d’un procés de reforma, es va obrir com a Museu del Fang el 2002.

El Museu del Fang

El Museu del Fang neix el 2002 per a mostrar la riquesa de tècniques, formes i funcions que les cultures han donat a les peces de ceràmica, presents en les necessitats de totes les societats de la humanitat.
El Museu centra inicialment el seu interès en la ceràmica tradicional de Mallorca, i molt concretament en la ceràmica del nostre municipi. Algunes d’aquestes peces es troben actualment en desús, desaparegudes o en perill de desaparèixer a causa de la substitució en les societats industrials de la terrissa per altres materials. D’aquí la importància de mostrar-les i preservar-les.
El fons del Museu del Fang consta de devers 900 peces de les quals 400 són de ceràmica tradicional i la resta poden incloure´s al vessant artístic; a més, compta amb una secció d’ormeigs i eines de les olleries que han entrat a formar part del fons museístic a partir de la lamentable desaparició d’alguna olleria.
En el vessant tradicional hem classificat les peces segons el seu origen; olleria, gerreria, siurelleria, teulera, plat morenos, ceràmica de pinzell… i a la vegada les hem dividit en seccions dedicades a la seva funcionalitat i altres aspectes; ormeigs de cuina, ornamentació, joguines, l’home i l’aigua, elements de construcció.
Una de les tasques del Museu és l’adquisició de peces realitzades per personatges del món de la terrisseria que ja han deixat de treballar o que ens han deixat. És important que el fons s’enriqueixi amb l’aportació de peces d’antics artesans perquè la memòria història tengui també el seu lloc al Museu.

Col·laboració amb Amadip Esment Fundació

Des del 2017 es troba en funcionament un conveni de col·laboració amb Amadip Esment Fundació a través del qual es realitza un guiatge amb valor social al Museu del Fang. Es tracta d’un taller artesanal, participatiu i socialment innovador.
Un grup de persones de diferents capacitats d’Amadip Esment Fundació són els encarregats d’atendre els visitants. Els estudiants i visitants viuen una experiència amb valor social. A més de l’experiència viscuda, aprenen que les diferències sumen i que determinades tasques empren un llenguatge universal.

Visites concertades

Mitjançant el guiatge d’Amadip-Esment es poden fer visites concertades al Museu, que pot incloure un taller. Al llarg de la visita es pretén donar a conèixer els tres tipus de ceràmica que podem trobar a Marratxí: olleria, gerreria i siurelleria. La mostra també inclou els elements etnogràfics necessaris per a la creació de les diferents peces.

Entrada gratuïta
Aquestes es poden dur a terme de dimarts a divendres de 10 a 14 h.
Adreça electrònica: museudelfang@marratxi.es. Telèfon: 971 60 33 41.

On és el Museu?

Direcció: C/Molí, nº 4 a sa Cabaneta.
De dimarts a divendres de 10 a 14 h. Juliol i agost tancat
Telèfon: 971 60 33 41